***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 

      สถิติการเช้าชมเว็บไซต์

                         อัพเดตล่าสุด                                18/12/2561

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

>>>โปรแกรม IEP Online

 
 

>>>ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม             ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

>>>ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>ประกาศผลสอบ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกทั่วไป

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสอทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง

>>>ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561

>>>ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

>>>ประกาศผลสอบ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกการศึกษาพิเศษ

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
กลุ่มวิชาเอก การศึกษาพิเศษ
 

>>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง ส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

>>>ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม             ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

 

 

โครงการปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานควบคุม ภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าวันพุธ
>>>วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

>>>วันที่ ๒๗- ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวนงค์เยาว์      นิ่มนิมิตรดี นางจุฑารัตน์ มีศิลป์และนางสาวพจมาลย์          แสงเรือง  บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง  เข้าร่วมโครงการอบรมครู