***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ที่ตั้ง ๖๓/๑ หมู่ที่ ๕ 
ตำบล จำปาหล่อ  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  อ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๘๖๕๓๑๘ 
หมายเลขโทรสาร ๐๓๕-๘๖๕๓๑๙

E-mail : angthong.319@gmail.com

Website : http://www.atspecial.net

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม