***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

 
 

นางสาวอารีรัตน์ โกพล

นางสาวปนัดดา เจริญสุข

นายจิรายุทธ ขุนกอง

นางสาวณัฐฐาภรณ์ ทรัพย์บริบูรณ์

นายสุภรัฐ มั่นธรรม