***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

 
 

                                               ร่าเริง  แจ่มใส  แต่งกายสะอาด 

                             เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในท้องถิ่น