***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

 
 
          นางสิรีธร บุญสา          นางสาวนงค์เยาว์  นิ่มนิมิตรดี          นายธนกร แสงวิภาสนภาพร
          นางสาวขนิษฐา อมรฤทธิ์ไทย          นางสาวจรัญญา คำบุรี          นางจุฑารัตน์  มีศิลป์
         นางสาวพจมาลย์ แสงเรือง