***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

 
 

 

นางสาววัชรีวรรณ พึ่งอำพล 

นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎ

นายประเสริฐศักดิ์  แสงอยู่

นายสิทธิโชค เอี่ยมสำอางค์

นายสุวิทย์ อัญธปัญญา

 

  นายพรศักดิ์ พันธ์ประสงค์

นางสาวกัญทิยา คงเผ่าพงษ์

นางสาวจุฑามาศ โพระ