***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

 
 
       นางสาววัชรีวรรณ พึ่งอำพล       นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎ       นายสิทธิโชค เอี่ยมสำอางค์
      นายประเสริฐศักดิ์  แสงอยู่        นายพิษณุ เรืองสม        นายธัณนพชมฒ์  รินรา
      นายสุวิทย์ อัญธปัญญา        นายพรศักดิ์ พันธ์ประสงค์