***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

 
 
    

                                         เราจะสานฝันการศึกษาคนพิการให้เป็นจริง

         "มุ่งสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ เพื่ออาชีพและการมีชีวิตที่ดีของผู้พิการ อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน"