***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

 
 

 

นายมนัส   จำรูญพันธ์  

 

 

 

นายปิติ ปิติพงษ์

นายชลธี สุขสุเมฆ

นายบุญเลิศ ไชยเดช