***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

 
 
        นายมนัส   จำรูญพันธ์                                     นายสุริยา คิ้วงาม     นางสาววัชรี   คุ้มยิ้ม

 

 

 

 

นายปิติ ปิติพงษ์